SAKURA CLUB

TYO'S MEMBERS CLUB

להצטרפות יש למלא את הפרטים הבאים: 

בעצם שליחת טופס זה אני מאשר הצטרפותי למועדון הלקוחות של TYO וקבלת חומר פרסומי ממסעדת