להצטרפות יש למלא את הפרטים הבאים: 

בעצם שליחת טופס זה אני מאשר הצטרפותי למועדון הלקוחות של איתנ'ס לאחר שקראתי את תקנון המועדון, ומאשר קבלת חומר פרסומי מהמועדון